سرویس های منظم دوره ای

سرویسهای منظم دوره ای(Performance Agreements)

 

سرویسهای منظم دوره ای بمنظور هماهنگ سازی بین سرویسهای ما و نیازهای شما طراحی شده است.این امر سبب کاهش هزینه های عملیاتی شما و همچنین کم کردن زمان خواب خط تولید شما میگردد.

بدین رو شما میتوانید با انجام موافقت در سرویسهای منظم دوره ای از هر گونه نگرانی در خرابی تجهیزات و خاموشی خط تولید جلوگیری کنید.

این توافق سبب میشود تا:

  • نیازهای شما برآورده شود
  • سرویس در زمانهای منظم با برنامه دقیق اتفاق بیفتد
  • هزینه های جاری تولید کاهش یابد
  • هزینه از خط خارج شدن تولید متوقف شود
  • میزان دقیق هزینه های تعمیرات مشخص گردد

آلفا لاوال پیشرو جهانی در تولید محصولات و ارائه راه حل های مناسب در انتقال حرارت،تصفیه و جابجایی سیالات می باشد. این شرکت  به  مشتریان  خود کمک  می کند  تا پروسه تولید خود را بهینه ساخته و  در زمینه سرمایش،  گرمایش، تصفیه و جابجایی محصولات خود در بخش وسیعی از صنایع یاری می رساند.

شرکت جهانی آلفا لاوال با مشتریان خود در بیش از 100 کشور جهان همکاری می نماید.

021-88934322 021-88974973 info@rahyaab.com
021-76263304 021-76263707